Wyniki wyszukiwania w klastrze Zdrowie - Aktualności

 • Artykuł

  Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

 • Artykuł

  Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022 ma na celu zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u 5% uczniów klas I oraz u 6% uczniów klas VIII szkół podstawowych na terenie m.st....

 • Artykuł

  Dwa miejskie szpitale: Praski i Solec, otwierają gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Ułatwieniem będzie nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim forma zapisów i przebieg samej wizyty lekarskiej.

 • Artykuł

  Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 • Artykuł

  Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.