Programy szczepień ochronnych

Programy bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Warszawy

Trwa kolejna edycja programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, finansowanego ze środków m.st. Warszawy. 

 

Z programu mogą skorzystac dzieci po ukończeniu 12, a przed ukończeniem 13 roku życia.

Wszystkie dzieci, które nie ukończyły schematu szczepienia w ramach programu w 2021 r., tzn. otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki, są uprawnione do bezpłatnego otrzymania drugiej dawki w ramach nowej odsłony programu.

Lista realizatorów programu (plik PDF)

Program polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 m.ż.

 

Aby skorzystać z programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci dziecko musi spełniać następujące warunki:

1) być mieszkańcem m.st. Warszawy,

2) mieścić się w przedziale wiekowym 6-60 miesiąc życia (wiek potwierdzony będzie na podstawie numeru PESEL).

W przypadku dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie konieczne jest podanie drugiej dawki szczepionki po ok. 4 tyg. od podania pierwszej dawki.
W ramach programu finansowane są obie dawki.

Jeżeli dziecko korzysta z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z wymienionych przychodni, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienia.

W przypadku, jeśli dziecko nie należy do podstawowej opieki zdrowotnej na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do jednej z wybranych placówek z ww. listy. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z przychodnią.

Lista realizatorów programu szczepień przeciwko grypie dla dzieci (plik PDF)

Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca. 

Od 1 września 2022 r. trwa realizacja programu “Grypa 65+.

W jaki sposób można skorzystać z programu „Grypa 65+”?

  • Seniorki i seniorzy, którzy są zapisani do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przychodniach wymienionych na poniższej Liście realizatorów programu GRYPA 65+, powinni skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić na wizytę kwalifikującą oraz wykonanie szczepienia.

  • Jeżeli Państwa przychodni nie ma na liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia (dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia). Z tym zaświadczeniem, należy zgłosić się do wybranej placówki z poniższej listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie.

   

    Lista realizatorów programu GRYPA 65+ (plik PDF)

Od 1 września 2022 r. rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę.

Szczepienia organizowane są w ponad 20 noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę. Rocznie ze szczepień korzysta ok. 600 osób.

Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę wśród osób przebywających w warszawskich placówkach.

W bieżącym roku realizatorem szczepień jest:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. Strusia 4/8 (04-564 Warszawa)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami (ulotkami i broszurami) przygotowanymi przez ekspertów w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG).

Publikacje zostały przygotowane pod kątem pacjentów, pracowników ochrony zdrowia oraz pracodawców.Grypa Zawierają one wiele informacji, które warto przyswoić przed zbliżającym się sezonem grypowym. Materiały będą również wykorzystane przy programach szczepień przeciw grypie (dla seniorów oraz dzieci) finansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Wszystkie wyżej wymienione publikacje dostępne są na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod adresem https://opzg.pl/do-pobrania/

Programy bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Warszawy – tłumaczenie na Polski Język Migowy