Programy bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Warszawy

„HPV 12” to program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, zamieszkałych na terenie Warszawy.

Wirus HPV (Human Papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Wyróżnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla człowieka, wśród których, typy 16 i 18 należą do wysoko onkogennych typów wirusa, które odpowiadają za zmiany przedrakowe szyjki macicy i raka szyjki macicy. Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. W ciągu swojego życia 50-80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka odbytu, przestrzeni ustno-gardłowej, pochwy, sromu, prącia.

Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Każdego roku umiera 230 000 kobiet, a liczba nowych zachorowań oceniana jest na 470 000. Ponad 80% wszystkich zachorowań występuje w krajach rozwijających się. W Polsce odnotowuje się ok. 3 000 zachorowań na raka szyjki macicy rocznie, 50% chorych umiera.

Szczepionki przeciw HPV zawierają wirusopodobne cząstki otrzymanedrogą rekombinacji genetycznej. Wszystkie chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa 16 i 18. Dodatkowo są przeznaczone do ochrony przed zmianami przednowotworowymi i nowotworami narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) i odbytu. Zalecane są dla dziewcząt i młodych kobiet oraz chłopców i młodych mężczyzn. Po 10 latach programów szczepień przeciw HPV, kraje prowadzące szczepienia odnotowały 90% redukcję infekcji wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18 oraz 90% zmniejszenie zachorowalności na brodawki narządów płciowych. Ponadto aż o 85% zmniejszyła się liczba patologii wysokiego stopnia szyjki macicy.

 Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 6 miesięcy. Obie dawki są finansowane w ramach programu.

Wiecej informacji o niebezpieczeństwach zwiazanych z zakażeniem wirusem oraz o szczepieniachg znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Warunki uczestnictwa w programie:

Z programu „HPV12” mogą skorzystać dziewczęta i chłopcy w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia – jeden rocznik), zamieszkałe na terenie Warszawy. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostac podana już po ukończeniu 13. roku życia.

Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska (wywiad i badanie lekarskie) w celu wykluczenia przeciwwskazań, po której dziewczynka lub chłopiec zostanie zakwalifikowane do szczepienia. Badanie lekarskie nie jest wykonywane w ramach programu oraz nie jest finansowane z budżetu m.st. Warszawy - wykonuje je m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).

Poniżej dostępna jest lista placówek wykonujących szczepienia. Uwaga: prosimy o wcześniejszy kontakt z przychodnią w celu umówienia wizyty. 

Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca. 

W przypadku korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z przychodni wymienionych na poniższej liście, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie. W przypadku jeżeli przynależy się do innej przychodni, niż wskazane na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do wybranej placówki z ww. listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie.

 

Lista placówek realizujących program (PDF)

Lista placówek realizujących program (XLS)

Uchwała Rady m.st. Warszawy

Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród dzieci.

Aby skorzystać z programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • być mieszkańcem m.st. Warszawy,
  • mieści się w przedziale wiekowym 6.-60. miesiąc życia (wiek potwierdzony będzie na podstawie numeru PESEL).

W przypadku dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie konieczne jest podanie drugiej dawki szczepionki po ok. 4 tyg. od podania pierwszej dawki. W ramach programu finansowane są obie dawki.

Jeżeli dziecko korzysta z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z wymienionych przychodni, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie.

W przypadku, jeśli dziecko nie należy do podstawowej opieki zdrowotnej na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do jednej z wybranych placówek z ww. listy. 

Opiekun prawny zgłaszający się do szczepienia zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Dziecko przebywa w gabinecie zabiegowym z rodzicami/opiekunami przez cały czas przygotowania szczepionki i podczas podawania szczepionki. Rodzice/opiekunowie pozostają z dzieckiem na terenie placówki przez ok. 30 min po wykonaniu szczepienia, w celu obserwacji zachowania pod kątem wystąpienia odczynu poszczepiennego.

W przypadku korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z przychodni wymienionych na poniższej liście, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie. W przypadku jeżeli przynależy się do innej przychodni, niż wskazane na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do wybranej placówki z ww. listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie.

 

Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród kobiet w ciąży.

W przypadku korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z przychodni wymienionych na poniższej liście, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie. W przypadku jeżeli przynależy się do innej przychodni, niż wskazane na ww. liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do wybranej placówki z ww. listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie.