Wyróżnione wydarzenia

 • Program „Aktywny Senior”

  Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Ludzie aktywni zazwyczaj starzeją się wolniej, są dłużej sprawni i niezależni od otoczenia. Aktywność fizyczna sprzyja zapobieganiu chorobom metabolicznym, sercowo-naczyniowym i układu oddechowego, a także problemom z układem mięśniowo-szkieletowym. Brak aktywności może powodować izolację społeczną oraz samotność.

 • Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń”

  Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń” Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka. Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy: higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i...

 • Program in vitro

  Urząd m.st. Warszawy realizuje program in vitro, dzięki któremu od 2017 roku urodziło się ponad 1000 dzieci. Według danych WHO zjawisko niepłodności dotyczy 10-12 proc. populacji. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii szacuje, że problem niepłodności dotyczy nawet 1,5 mln par. W Warszawie może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy par. Dwa razy więcej środków na program in vitro Warszawski program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z...

 • Bezpłatne szkoły rodzenia

  Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród. Program jest skierowany do kobiet w ciąży, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach u wybranego realizatora...

 • Program badań przesiewowych słuchu

  Celem programu jest zwiększenie możliwości wykrycia oraz wdrożenie wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022 ma na celu zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u 5% uczniów klas I oraz u 6% uczniów klas VIII szkół podstawowych na...