Nadciśnienie tętnicze

ciśnieniomierz

Program promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”

Finansowany ze środków m.st. Warszawy, program edukacyjny kierowany jest do młodzieży w wieku pomiędzy 18. a 19. rokiem życia. Realizacja programu odbywa się w szkołach publicznych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, tj. szkołach ponadpodstawowych, w których realizowane są świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osobami realizującymi program są pielęgniarki szkolne.

Celem głównym programu jest edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w zakresie nadciśnienia tętniczego.

Cele pośrednie:

 1. nauka zasad i ćwiczenie prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia krwi,
 2. nauka prawidłowego wyliczania BMI,
 3. podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego.

Program skupia się na następujących zakresach tematycznych:

 1. edukacja w zakresie prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia,
 2. nauka zasad i ćwiczenie prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia krwi (2 spotkania po 4 pomiary tj. 2 instruktażowe + 2 samodzielne):
  • zapoznanie z zasadami i prawidłową techniką pomiaru ciśnienia krwi,
  • wykonanie instruktażowego pomiaru ciśnienia krwi, każdemu uczestnikowi - 2 razy po 2 pomiary ciśnienia, mierzone na obu rękach w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
  • samodzielne wykonanie pomiarów przez uczestników – 2 razy po 2 pomiary ciśnienia, mierzone na obu rękach w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
  • ocena średnich wartości ciśnienia,
  • u osób ze średnią wartością powyżej 140/90 mmHg, poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia.
 3. nauka prawidłowego wyliczania BMI:
  • zapoznanie z prawidłową techniką wyliczenia BMI,
  • wykonanie instruktażowego wyliczenia BMI,
  • pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu brzucha uczestników,
  • u osób z nadwagą i otyłością przeprowadzenie specjalistycznej edukacji w zakresie oddziaływania aktywności ruchowej i prawidłowej diety na poprawę stanu zdrowia.