HPV 12

dwójka dzieci

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12” (edycja na lata 2022-2024).

Zakażenie HPV jest w 100 proc. odpowiedzialne za raka szyjki macicy (nie ma raka szyjki macicy bez wcześniejszego zakażenia HPV), w 87 proc. za raka odbytu, a w 70 proc. za raka pochwy. HPV może się przyczyniać do powstawania innych, rzadszych nowotworów takich jak np. rak prącia i odbytu, dlatego szczepienia te są ważne również dla chłopców. Zakażenie HPV jest także w 90 proc. przyczyną brodawek narządów płciowych oraz powoduje brodawczakowatość dróg oddechowych. Choroba nowotworowa wywołuje cierpienie natury psychologicznej, spowodowane stereotypami społecznymi. Leczenie często bywa bolesne, a pobyty w szpitalu mogą być przyczyną rozwoju depresji lub stresu. Objawy i skutki choroby są w przypadku każdego pacjenta indywidualne, jednak na pewno zawsze wywołują, choć w różnym stopniu, negatywne emocje.

Dlatego zaleca się prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Szczepienia przyczyniają się do zmniejszenia liczby zachorowań na nowotwory narządów płciowych, a edukacja podnosi świadomość dotyczącą czynników ryzyka sprzyjających zakażeniom HPV. Szczepienia u chłopców (między 12. a 13. rokiem życia) oprócz korzyści wynikających ze zmniejszenia występowania zmian przednowotworowych oraz raka odbytnicy, brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) wywoływanych przez określone typy wirusa HPV przyczyniają się do zwiększenia odporności populacyjnej. Szczepionka zalecana jest przez polskie towarzystwa medyczne (m.in. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne).

Program szczepień finansowany ze środków m.st. Warszawy skierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12. roku życia, a przed ukończeniem 13. roku życia). Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki podawanych w odstępie 6 miesięcy – w ramach programu finansowane są obie. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13. roku życia. Do szczepień kwalifikowane są osoby będące mieszkańcami m.st. Warszawy. Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska (wywiad i badanie lekarskie) w celu wykluczenia przeciwwskazań. Badanie lekarskie nie jest wykonywane w ramach programu oraz nie jest finansowane z budżetu m.st Warszawy – wykonuje je m. in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).