Szczepienia na grypę dla dzieci

radosne dziecko

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6. do 60. miesiąca życia.

Szczepienia przeciw grypie dla dzieci finansowane są ze środków m.st. Warszawy. Aby skorzystać z programu dziecko musi spełniać następujące warunki:

  1. być mieszkańcem m.st. Warszawy,
  2. mieścić się w przedziale wiekowym 6-60 miesiąc życia (wiek potwierdzony będzie na podstawie numeru PESEL).

W przypadku dzieci szczepionych przeciw grypie po raz pierwszy w życiu, należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie ok. 4 tyg. W ramach programu finansowane są obie. 

Jeżeli dziecko korzysta z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z wymienionych niżej przychodni, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz na wykonanie szczepienia.

W przypadku, jeśli dziecko nie jest zapisane do POZ (lista poniżej), należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy zgłosić się do jednej z wybranych placówek z listy. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z przychodnią.

W ramach programu rodzice/opiekunowie dzieci mogą także poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki grypy. Działania edukacyjne prowadzone są w formie indywidualnej rozmowy oraz dystrybucji materiałów opracowanych w formie ulotek i plakatów. Rodzice/opiekunowie mogą dowiedzieć się m.in.:

  1. jaka jest definicja grypy,
  2. jak rozpoznawać grypę,
  3. jak można zapobiegać wystąpieniu grypy, w tym działania codziennej profilaktyki,
  4. co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane,
  5. jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą infekcje wywołane wirusem grypy i ich powikłaniami,
  6. o prawidłowych postawach i zachowaniach przyczyniających się do ograniczenia częstości zachorowań, tj. zasad higieny (częste mycie/dezynfekcja rąk), unikanie miejsc publicznych oraz kontaktu z osobami chorymi.

Informacje na temat grypy są zamieszczane także na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w mediach społecznościowych.