Grypa 65+

Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+”.

Celem, finansowanego ze środków m.st. Warszawy, programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65. roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca. 

Osoby które są zapisane do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przychodniach wymienionych na liście poniżej, powinny skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić na wizytę kwalifikującą oraz na wykonanie szczepienia.

Jeżeli przychodni nie ma na liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia (dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia). Z tym zaświadczeniem, należy zgłosić się do wybranej placówki z poniższej listy, która w ramach posiadanych możliwości może wykonać szczepienie.

W ramach programu pacjenci mogą także poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki grypy. Działania edukacyjne prowadzone są w formie indywidualnej rozmowy oraz dystrybucji materiałów opracowanych w formie ulotek i plakatów. Pacjenci mogą dowiedzieć się m.in.:

  1. jaka jest definicja grypy,
  2. jak rozpoznawać grypę,
  3. jak można zapobiegać wystąpieniu grypy, w tym działania codziennej profilaktyki,
  4. co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane,
  5. jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą infekcje wywołane wirusem grypy i ich powikłaniami,
  6. o prawidłowych postawach i zachowaniach przyczyniających się do ograniczenia częstości zachorowań, tj. zasad higieny (częste mycie/dezynfekcja rąk), unikanie miejsc publicznych oraz kontaktu z osobami chorymi.

Informacje na temat grypy są zamieszczane także na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w mediach społecznościowych.