Zdrowie

Zdrowy warszawiak

Zdrowie kobiety Szkoły rodzenia, dofinansowanie in vitro, ginekolog bez barier
Zdrowie mężczyzny Poradnie specjalistyczne, in vitro
Zdrowie dziecka Szpitale dziecięce, przychodnie specjalistyczne, szczepienia
Zdrowie seniora Aktywny senior, szczepienia, profilaktyka
 • Kongres Zdrowia Publicznego 2022

  Dziewiąty Kongres Zdrowia Publicznego będzie w całości poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce. Rzeczywistość ostatnich trzech lat skłania do analizy sytuacji, w jakiej znajduje się system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, że niektóre rozwiązania – dotąd niemożliwe do wdrożenia – stały się realne.

 • Akcja honorowego oddawania krwi(otwiera się w nowej karcie)

  Zapraszamy wszystkie dorosłe, zdrowe osoby – również ozdrowieńców z COVID-19 – którzy chcieliby oddać krew. Czekamy na Państwa przed urzędem dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, w mobilnym punkcie pobrań w godz. 9:00-14:00. Za organizację punktu odpowiada Klub HDK Ursus PCK Krok po kroku Mobilne punkty krwiodawcze funkcjonują podobnie jak stacjonarne. Całość procesu, w zależności od liczby zgłaszających się osób, powinna zająć od ok. półgodziny do godziny. Pierwszym...

Tablica informacyjna

Konkursy ofert

 • GRU
  01

  Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025

  Na podstawie zarządzenia nr 1639/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 31 października 2022 r. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025 ogłasza wyniki przedmiotowego konkursu ofert. Na realizatorów programu zostali wybrani następujący oferenci: L.p. Nazwa oferenta Adres oferenta 1. SZPZLO Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39 (04-082 Warszawa) 2. SZPZLO Warszawa-Targówek ul. Tykocińska 34 (03-545 Warszawa) 3. SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13 (02-786 Warszawa) 4. Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. ul. Żelazna 90 (01-004 Warszawa) 5. Szpital Solec Sp. z o.o. ul. Solec 93 (00-382 Warszawa) 6. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80 (01-809 Warszawa) 7. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. A. J. Madalińskiego 25 (02-544 Warszawa) 8. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2 (00-315 Warszawa) 9. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137 (02-507 Warszawa) 10. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Al. Solidarności 67 (03-401 Warszawa) 11. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 (04-749 Warszawa) 12. Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8 (03-242 Warszawa) 13. Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a (01-211 Warszawa) 14. Centrum Medyczne WUM ul. Nielubowicza 5 (02-097 Warszawa) 15. Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. ul. Puławska 49 (05-500 Piaseczno) 16. Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. ul. Poleczki 40A (02-822 Warszawa) 17. Centrum Medyczne Platany ul. Ryżowa 44 (02-495 Warszawa) 18. Usługi Położnicze Oleńka ul. T. Bora-Komorowskiego 56C lok. U13 (03-982 Warszawa) 19. Grupa Zdrowie Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7 (09-100 Płońsk) 20. SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy ul. gen. M. C. Coopera 5 (01-315 Warszawa) 21. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o. Pl. S. Starynkiewicza 1/3 (02-015 Warszawa) Przewodnicząca Komisji konkursowej Ewa Maleszyk

 • LIS
  30

  Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 została przeznaczona do obciążenia w trybie bezprzetargowym prawem nieodpłatnego użytkowania na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1703/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 18.11.2022 r. W Y K A Z NR 3/2022 Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 została przeznaczona do obciążenia w trybie bezprzetargowym prawem nieodpłatnego użytkowania na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) oraz uchwały Nr LXIII/2052/2022 Rady miasta stołecznego Warszawy z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer. Adres nieruchomości: Warszawa, ul. J. Strusia 11 Oznaczenie według księgi wieczystej: WA6M/00277354/7 Oznaczenie według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 74, obręb 3-07-31 Powierzchnia nieruchomości: 1160,0 m2 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem o funkcji: budynki mieszkalne, o powierzchni zabudowy 143,0 m2 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Obecnie nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski cz.I . Nieruchomość obecnie znajduje się w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Planowane jest przeznaczenie nieruchomości na cele statutowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Wysokość opłat z tytułu użytkowania: Nieodpłatnie Informacje o przeznaczeniu oddania w użytkowanie: Na czas nieokreślony

 • LIS
  29

  Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025 oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

  Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informuje o ogłoszeniu konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025 oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu mogą Państwo znaleźć w zarządzeniu nr 1774/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 29 listopada 2022 r. Termin składania ofert w konkursie na realizację ww. programu upływa w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 16:00.

 • LIS
  25

  Nieruchomość do wynajęcia – ul. Rembielińska 8– Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek informuje o możliwosci wynajęcia powierzchni 138,49 m2 w budynku przy ul. Rembielińskiej 8, z przeznaczeniem na prowadzenie laboratorium diagnostycznego. Szczegóły dotyczące najmu w załączniku.