Program „Aktywny Senior”

Para seniorów, mężczyzna i kobieta. Uśmiechają się

Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Ludzie aktywni zazwyczaj starzeją się wolniej, są dłużej sprawni i niezależni od otoczenia. Aktywność fizyczna sprzyja zapobieganiu chorobom metabolicznym, sercowo-naczyniowym i układu oddechowego, a także problemom z układem mięśniowo-szkieletowym. Brak aktywności może powodować izolację społeczną oraz samotność.

Program „Aktywny Senior” ma na celu zachowanie i poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów – mieszkańców m.st. Warszawy.

Cele głowne programu:

  1. edukacja zdrowotna,
  2. aktywizację ruchową seniorów.

Cele szczegółowe:

  1. promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się,
  2. dostarczenie wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia,
  3. nauka ćwiczeń możliwych do wykonania również w warunkach domowych.

W programie uczestniczyć  mogą osoby w wieku od 60 roku życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. W celu uczestniczenia w programie należy zgłaszać się bezpośrednio do jego realizatorów.

 

Załączniki: