null

Zdrowie - podsumowanie roku 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Czas na podsumowanie roku 2022 tym razem w zdrowiu. To był kolejny rok wielkich wyzwań w ochronie zdrowia. Trwająca pandemia konronawirusa, dług zdrowotny po największym szczycie COVID-19, wojna w Ukrainie sprawia, że ochrona zdrowia to niekończące się wyzwania.

Tylko w naszych miejskich punktach medycznych wykonaliśmy:

 • szczepień przeciw COVID-19 – 39 019
 • szczepień w ramach programu Grypa 65+, osób w kryzysie bezdomności oraz dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia - 34 504
 • szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV - 7418

A z pięknych rzeczy, tylko w naszych szpitalach powitaliśmy 13452 dzieci!

Profilaktyka i promocja zdrowia

W 2022 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy zrealizowaliśmy 6 programów polityki zdrowotnej

 • Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę.
 • Programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego. Liczba par uczestniczących w programie w 2022 r.: 1534.
 • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12”
 • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia
 • Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+.

Oraz 4 programy promocji zdrowia:

 • Program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” - 2022 r.
 • Program promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18, a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”
 • Program promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"
 • Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”

Na realizację programów przeznaczyliśmy w 2022 r. kwotę 27 503 328,00 zł.

Inwestycje:

 • Modernizacja Szpitala Wolskiego pawilon 10
 • Doposażenie i modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim
 • Uruchomienie działalności medycznej w budynku przychodni przy ul. Przykoszarowej 16
 • Modernizacja i zakup sprzętu Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim
 • Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu
 • Uruchomienie nowej przychodni w dzielnicy Ursus -Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81
 • Budowa nowego bloku medycznego w Szpitalu Bielańskim
 • Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet tworzonego w Szpitalu „Inflancka”

Organizacja opieki medycznej w pierwszych okresie po wybuchu wojny w Ukrainie

Zorganizowaliśmy punkty pomocy medycznej na dworcach Wschodnim i Zachodnim, gdzie udzielono pomocy doraźnej 2 154 osobom.

Zorganizowaliśmy 28 punktów medycznych w miejscach pobytowych gdzie udzielono pomocy ponad 6 tys. osób.

Do 26 grudnia, w miejskich szpitalach pomoc została udzielona 7 921 uchodźcom, z czego 1 833 było hospitalizowanych. Na świat przyszło 321 dzieci.

Miejskie przychodnie udzieliły świadczeń 10 499 osobom dorosłym i 14 634 dzieciom. Łącznie w miejskich podmiotach medycznych udzielono uchodźcom z Ukrainy 41 219 świadczeń.