null

Zasady kwalifikacji do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Autor: m.st. Warszawa

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

 • opiekę lekarską,
 • opiekę pielęgniarską,
 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

UWAGA!

W związku ze zmianą zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia co do aktualnej formy skierowania, uprzejmie informuję, że Prezydent m. st. Warszawy nie wydaje skierowań do zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz ze skierowaniem do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć w wybranym przez siebie zakładzie.

Zakład opiekuńczo-leczniczy, dla którgo m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym:

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74

03-131 Warszawa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera

Sprawdź lokalizację na mapie