null

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.04.2023 - 07.04.2023
Plakat promujacy Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia przypada w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegorocznym hasłem święta jest „Zdrowie dla wszystkich. 75 lat poprawy zdrowia publicznego”.

Światowa Organizacja Zdrowia powstała 7 kwietnia 1948 roku. Działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Skupia 194 państwa. Zajmuje się promowaniem zdrowia, zapewnieniem światu bezpieczeństwo zdrowotnego oraz służy najsłabszym, poprzez podejmowanie działań mających na celu osiąganie najwyższego poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia. Rocznica 75-lecia WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Jest to również okazja do zmotywowania do działania w celu sprostania wyzwaniom zdrowotnym dnia dzisiejszego i jutra.

Światowa Organizacja Zdrowia jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

  • ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności,
  • tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej,
  • zarządza kryzysami zdrowotnymi,
  • śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie.

Zdrowie, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, rozumiane jest jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich” ma przypominać, że wszyscy ludzie są równi, a zdrowie jest podstawowym prawem człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia w swojej dotychczasowej działalności podejmowała wysiłki służące poprawie warunków społecznych w celu eliminowania różnic w dostępie do ochrony zdrowia. Proces ten jest jednak stale zagrożony przez utrzymywanie się nierówności zdrowotnych.

Do najważniejszych sukcesów Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia na świecie można zaliczyć:

  • zapobieganie, łagodzenie i całkowite powstrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji,
  • ochronę ludzi przed pandemiami,
  • negocjowanie usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów,
  • wydawanie polityk i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi,
  • zapobieganie chorobom poprzez szczepienia,
  • sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Światowego Dnia Zdrowia 2023 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.