null

Światowy Dzień Wcześniaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika. Została stworzona przez European Fundation for the care of newborn infants. W tle znajduje się mapa całego świata. Główny motyw to linia, na której zawieszonych jest 10 par skarpetek. Jedna para jest wyraźnie mniejsza i dodatkowo wyróżnia się innym kolorem. Jest to kolor fioletowy. Dodatkowo jest widoczny duży napis po angielsku World Prematurity Day 17 November, co po polsku oznacza Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada. Niżej znajduje się napis tłumacząc już na polski, że jedno na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie. Widoczne jest też logo fundacji w prawym dolnym rogu.

W 2021 roku w Polsce odnotowanych zostało 332 731 urodzeń z czego 24 523 (7,37% wszystkich urodzeń) to urodzenia przedwczesne, czyli ciąże rozwiązane przed upływem 37 tygodnia ciąży. By zwrócić uwagę na ten temat 17 października obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka zainicjowany przez Europejską Fundację na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI).

W Polsce wydarzenie zostało zainicjowane przez Fundację Wcześniak w 2011 r. Symbolem tego dnia jest kolor fioletowy. Dodatkowym elementem kojarzonym z tym dniem jest linia, na której zawieszonych jest 10 par dziecięcych skarpetek, z których jedna jest wyraźnie mniejsza i wyróżniona wcześniej wspomnianym kolorem. Jest to nawiązanie do sytuacji pokazującej, że 1 na 10 dzieci rodzi się w Europie przedwcześnie.

W 2021 roku w miejskich podmiotach leczniczych w Warszawie urodziło się 17 808 dzieci. W okresie od 01.01. do 31.10.2022 r. urodziło się 714 wcześniaków i zdecydowana większość, bo 320 w Centrum Medycznym „Żelazna”.

W strukturze miejskich podmiotów leczniczych działa 6 oddziałów neonatologicznych, z czego dwa mają III poziom referencyjności (Szpitala Bielański i Centrum Medyczne „Żelazna”) oraz trzy II poziomem referencyjności (Szpital Solec, Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, Szpital Bielański/Szpital Inflancka). Na trzecim poziomie referencyjnym obowiązkowe jest tworzenie oddziałów intensywnej terapii nad noworodkiem, a na drugim poziomie stanowisk intensywnej terapii. Posiadanie III poziomu referencyjności umożliwia leczenie noworodków o masie ciała poniżej 1250 gramów lub urodzonych przed 32 tygodniem, zaś na II poziomie odbywa się leczenie noworodków urodzonych po 32 tygodniu z masą ciała poniżej 2600 gramów. Oddziały mające I poziom referencyjny sprawują opiekę nad donoszonymi noworodkami oraz urodzonymi w 35-37 tygodniu ciąży, bez większych patologii, u których nie stwierdza się objawów choroby, jak również noworodkami ze słabo nasilonymi objawami chorobowymi.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w dn. 17 listopada 2022 planuje organizację spotkania dla dzieci przedwcześnie urodzonych w tej placówce oraz dla całego zespołu terapeutycznego zajmującego się noworodkami wymagającymi szczególnej opieki w pierwszych miesiącach życia, tj.  lekarzy neonatologów, pielęgniarek i położnych ze specjalizacjami neonatologicznymi, doradców laktacyjnych, rehabilitantów, neurologopedy, psychologa, muzykoterapeuty, a także konsultantów, z którymi placówka współpracuje z zakresu kardiologii, ortopedii, laryngologii, neurologii, genetyki, okulistyki oraz chirurgii dziecięcej. Spotkania z wcześniakami i ich rodzicami są tradycją, do której Szpital powraca po czasie pandemii. Ponad pięćdziesiąt Rodzin wcześniaków już potwierdziło chęć uczestnictwa w obchodach Dnia Wcześniaka w szpitalu.

Chcąc odpowiedzialnie korzystać z zasobów energii w obecnym, trudnym okresie, Szpital rezygnuje z podświetlenia budynku na kolor fioletowy. „Oszczędzamy prąd” dla inkubatorów i innych sprzętów niezbędnych w procesie leczenia wcześniaków. Placówka zostanie symbolicznie udekorowana okolicznościowymi dekoracjami w kolorze fioletowym, m.in. kwiatami, skarpetkami, balonami.

Dzień Wcześniaka zostanie uczczony także medialnie. Szpital przygotowuje ‘Tydzień Wcześniaka’ realizując nagrania w studio medexpress.pl z ekspertami szpitala, na co dzień sprawującymi opiekę nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Chcemy podkreślić wagę pracy zespołowej w opiece nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, pokazywać pracę wszystkich członków Zespołu Neonatologicznego. Harmonogram zaaranżowanych wywiadów w medexpress.pl:

  • 14.10 - poniedziałek – psycholog
  • 15.10 - wtorek – muzykoterapeutka
  • 16.10 - środa – doradca laktacyjny
  • 17.10 - czwartek, fizjoterapeutka oraz neurologopedka
  • 18.10 - piątek – podsumowanie, lek. kierujący Oddziałem Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, Konsultant Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Neonatologii