null

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Drukuj otwiera się w nowej karcie
21.09.2022 - 21.09.2022
para starszych osób siedząca na ławce, pogodny dzień, mężczyzna robi zdjęcie

Temat tegorocznego Światowego Miesiąca Alzheimera: Poznaj Demencję, Poznaj Alzheimera opiera się na sile wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia po diagnozie i wsparcia dla osób żyjących z demencją.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera po raz pierwszy obchodzony w 1994 roku. Natomiast od 2001 roku wrzesień został ogłoszony Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera w ramach którego prowadzona jest coroczna kampania uświadamiająca i jednocząca ludzi ze wszystkich zakątków świata w celu podniesienia świadomości i rzucenia wyzwania stygmatyzacji, która utrzymuje się wokół choroby Alzheimera i wszystkich rodzajów demencji.

Choroba Alzheimera

To najczęstsza choroba neurozwyrodnieniowa przebiegająca z otępieniem, charakteryzująca się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych, które po kilku latach trwania prowadzą do całkowitej utraty samodzielności intelektualnej i fizycznej. Leczenie choroby Alzheimera polega obecnie na stosowaniu tzw. objawowych leków prokognitywnych oraz różnych form terapii wspierającej pacjenta i opiekuna – pisze w komentarzu dotyczącym raportu „NFZ o zdrowiu. Choroba Alzheimera i choroby pokrewne” Prof. Agnieszka Słowik, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii. - Szacuje się, że obecnie na świecie 39 milionów ludzi choruje na chorobę Alzheimera, a w 2050 r. na świecie aż 98–106 milionów ludzi będzie miało tę diagnozę. W 2019 r. Europie odsetek osób w wieku 65+ wynosił 20,3%. W Polsce, struktura wiekowa społeczeństwa jest porównywalna do innych krajów Europy. Obecnie w Europie liczba chorych na chorobę Alzheimera wynosi 8 885 tys. Szacowana liczba chorych na chorobę Alzheimera i choroby pokrewne w Polsce wynosi ok. 584 tys

Wczesne objawy choroby Alzheimera i innych otępień:

  • zaburzenia pamięci wpływające niekorzystnie na codzienne życie,
  • trudności w wykonywaniu zwykłych, znanych zadań i czynności,
  • trudności w nazywaniu przedmiotów,
  • gubienie się nawet w znanych sobie wcześniej miejscach,
  • zmiany nastroju, zachowania i osobowości,
  • utrata zainteresowania dotychczas ulubionym zajęciem lub hobby.

W Polsce wielu chorych potrzebuje pilnej wczesnej diagnozy, chorzy już zdiagnozowani często mają utrudniony dostęp do wieloletniej terapii, a zarówno chorzy jak i ich opiekunowie oczekują trwałego wsparcia w wieloletniej opiece, tym bardziej, że około 95% chorych przebywa na stałe w domu. Często opiekunami są ich dorosłe dzieci lub współmałżonkowie - osoby starsze, sami wymagający wsparcia. Brak skutecznego i efektywnego modelu leczenia i opieki socjalnej jest nadal największym wyzwaniem polskiego systemu opieki dla tej grupy chorych i ich opiekunów. Dobry opiekun to zdrowy opiekun – powiedział Zbigniew Tomczak Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Wsparcie dla opiekunów

Organizacje alzheimerowskie starają się wyposażać opiekunów w niezbędną wiedzę o chorobie oraz o potrzebach chorego. Im lepiej przygotowany opiekun, wyposażony w wiedzę i umiejętności, tym lepszy jest stan i samopoczucie chorego oraz wyższa jakość opieki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla opiekunów "Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera", który powstał we współpracy NFZ z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach Forum Organizacji Pacjentów.

Załącznik: poradnik