null

Światowy Dzień AIDS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. Według statystyk w 2021 r. ponad 38 mln ludzi na całym świecie żyło z HIV, ok. 650 tysięcy zmarło z przyczyn związanych z HIV oraz stwierdzono 1,5 mln nowych zakażeń. Mając na względzie powagę wynikającą z zakażeń wirusem HIV od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1-ego grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.

Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize). Celem ustanowienia wyżej wymienionego dnia jest przede wszystkim uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Z tego tytułu prowadzonych jest wiele działań profilaktycznych na całym świecie.

Hasło "Wyrównaj" jest wezwaniem do działania. Jest to zachęta dla nas wszystkich do pracy nad sprawdzonymi praktycznymi działaniami niezbędnymi do rozwiązania problemu nierówności i pomocy w walce z AIDS. Należą do nich:

  • Zwiększenie dostępności, jakości i przydatności usług w zakresie leczenia, testowania i profilaktyki HIV, tak aby wszyscy byli dobrze obsługiwani,
  • Reforma przepisów, polityk i praktyk w celu rozwiązania problemu stygmatyzacji i wykluczenia, z jakimi borykają się osoby żyjące z HIV oraz kluczowe i zmarginalizowane populacje, tak aby każdy był szanowany i mile widziany,
  • Społeczności będą mogły korzystać z przesłania "Wyrównywać" i dostosowywać je, aby podkreślić szczególne nierówności, z którymi się borykają, i naciskać na działania niezbędne do ich rozwiązania.

Dane UNAIDS dotyczące globalnej reakcji na HIV pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat COVID-19 i innych globalnych kryzysów postęp w walce z pandemią HIV osłabł, zasoby skurczyły się, a miliony istnień ludzkich są zagrożone.

W Polsce mamy wiele programów skierowanych przeciw AIDS. Najważniejszym z nich jest Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022–2026.

Główne cele Krajowego Programu:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
  • poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki zakażenia HIV, pomocy zakażonym i chorym na AIDS, promowanie projektów integracyjnych z chorymi.

Realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022–2026 kieruje Minister Zdrowia, a koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Program określa politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków. Jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP-PZH-PIB), od wprowadzenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2021 r. zakażenie HIV stwierdzono u ponad  27 tysięcy osób. Ogółem odnotowano blisko 4 tysiące zachorowań na AIDS, a około 1,5 tys. chorych zmarło. W połowie listopada 2022 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było ok. 18 tys. pacjentów. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022–2026”.

Zapraszamy również do udziału w Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia. Konferencja jest największym forum dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom HIV i AIDS pod kątem medyczno-społecznym. Możliwa jest rejestracja do udziału zdalnego. Wszelkie informacje o Konferencji dostępne na stronie pod następującym linkiem.

Zobacz galerię (3 zdjęć)