null

Możesz wyspowiadać się w szpitalu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przebywasz w szpitalu i masz ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Jesteś osobą wierzącą i chcesz uzyskać możliwość wyspowiadania się przed księdzem – czy to jest możliwe?

Tak jest to możliwe. Zgodnie z dyspozycją wynikająca z art. 36 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (tj. szpitalu) ma prawo do opieki duszpasterskiej w tym do aktu spowiedzi.