null

Palenie tytoniu przyczynia się do skrócenia życia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mężczyzna palący papierosa

W Polsce palenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób i odpowiada za utratę 2 060 tys. lat życia w zdrowiu mieszkańców, co stanowi 16,3% ogólnej wartości DALY (wskaźnik wyrażający łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby).

Palenie tytoniu jest jednym z czynników ryzyka zdrowotnego, który może w istotny sposób wpływać na częstość zachorowań i przebieg chorób, a w efekcie również na długość życia. Raport Światowej Organizacji Zdrowia na temat zdrowia Europejczyków z 2018 roku wskazywał palenie tytoniu, spożycie alkoholu oraz zachowania prowadzące do nadwagi i otyłości, za główne problemy z zakresu zdrowia publicznego w Europie.

Według badania przeprowadzonego w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny stosowanie tradycyjnych wyrobów tytoniowych co najmniej raz dziennie zadeklarowało 23,1% mężczyzn oraz 14,9% kobiet. Jednocześnie duża grupa osób stosowała codziennie zamienniki elektroniczne – wśród mężczyzn 10,8%, wśród kobiet 7,1%.

Palenie papierosów ma negatywny wpływ na organizm, zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób: nowotworu jamy ustnej, gardła, krtani, płuc, szyjki macicy, trzustki, nerek, udaru, choroby układu oddechowego i krążenia, przewlekłego zapalenia jelit, osteoporozy. Dotyczy to nie tylko palenia tradycyjnych papierosów, ale również e-papierosów.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia 9 milinów Polaków pali papierosy, a 60 tys. rocznie umiera przedwcześnie z powodu chorób z nim związanych. Skala palenia tytoniu doprowadziła do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Papierosy przyczyniają się do zachorowania nie tylko na nowotwory płuc, ale także wiele innych chorób, m.in.: zawał serca, zakrzepicę żył oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) – przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedme płuc. Dla osób szczególnie narażonych na choroby odtytoniowe przygotowany został przez Ministerstwo Zdrowia Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych. W programie mogą wziąć udział osoby powyżej 18 lat palące papierosy lub inne wyroby tytoniowe. Lista realizatorów programu dostępna jest po wpisaniu w polu „nazwa programu” hasła „Profilaktyka chorób odtytoniowych”.

Osoby palące mogą również zwrócić się o pomoc do telefonicznej poradni pomocy palącym działającej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym. Od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-21.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-15.00 pod numerami telefonów 801 108 108 lub 22 211 80 15 osoby uzależnione od tytoniu mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie w zaprzestaniu palenia w oparciu o metody, które spełniają zasady medycyny opartej na dowodach.

Zachęcamy do odwiedzenia strony dotyczącej rzucenia palenia, gdzie dostępnych jest wiele praktycznych informacji dla osób, które rozważają rzucenie palenie oraz ich rodzin.