null

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Napis 12 maja Dniem Pielęgniarek

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek dla podkreślenia roli zawodu pielęgniarki i położnej. Jest to również dzień urodzin najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, pionierki nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielki pierwszej szkoły pielęgniarskiej - Florence Nightingale.

Historycznie zawód pielęgniarki i położnej był postrzegany w charakterze misji. Ludzie niosący pomoc drugiemu człowiekowi utożsamiani byli z wykonywaniem pewnego rodzaju posłannictwa. Obecnie zawody te nadal postrzega się jako misję, ale wynikającą ze szczególnej więzi, jaka wytwarza się między pielęgniarką czy położną a pacjentem w procesie leczenia.

W wyniku profesjonalizacji pielęgniarstwa i położnictwa, poszerzenia kompetencji zawodowych, uprawnień, pielęgniarka i położna stała się profesjonalistką, która zmieniła postrzeganie swojej profesji, z kategorii działania „za”  chorego na „współdziałanie razem z pacjentem”.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej niesie ze sobą wiele zobowiązań m.in. stałe podejmowania wysiłków na rzecz profesjonalnego pomagania, towarzyszenia chorym oraz ich rodzinom w zdrowiu i chorobie. Wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji, ale daje także możliwości rozwoju i satysfakcji, w szczególności dla osób intersujących się medycyną i naukami o zdrowiu.

Obecnie pielęgniarka i położna to osoba z wyższym wykształceniem, która odgrywa bardzo ważną rolę w zespole terapeutycznym m.in. koordynuje proces leczenia pacjenta, wykonuje zabiegi medyczne. Najważniejszym pozostaje jednak bezpośredni kontakt z pacjentem, który często poza wsparciem w zakresie opieki medycznej, potrzebuje życzliwej osoby obok siebie.

Źródło: https://nipip.pl/dzien-poloznej-i-miedzynarodowy-dzien-pielegniarki/

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-sa-obowiazki-pielegniarki 

https://www.pomaturze.pl/news/zawod+pielegniarki+to+nie+tylko+misja/1816