null

Mężczyzno zadbaj o swoje zdrowie!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie. Przedstawione jest prosta asfaltowa droga biegnąca prawdopodobnie przez obszar pustynny. W oddali świeci słońce. Na pierwszym planie widoczna jest sylwetka mężczyzny od pasa w dół, założone ma czarne, krótkie spodenki. Mężczyzna przygotowuje się do biegu.

Według WHO mężczyźni w Europie żyją zdrowiej i zdecydowanie dłużej niż na przestrzeni ostatnich 10 lat. Średnia długość życia mężczyzn w Europie wynosi 77,8 lat i różni się w poszczególnych krajach nawet o 15 lat. Przykładem jest tutaj Islandia i Ukraina gdzie oczekiwana długość życia wynosi odpowiednio 81,7 i 66,4 lat. Dodatkowo różnice wewnątrz poszczególnych krajów między mężczyznami z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych pozostają duże.

Według WHO wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci mężczyzn w porównaniu z kobietami oraz duże różnice między mężczyznami są niemalże uważane za zjawiska naturalne. Podobnie jak w przypadku kobiet, na zachowania zdrowotne mężczyzn, narażenie na ryzyko, wzorce poszukiwania zdrowia i reakcje, jakie otrzymują z systemu, wpływa wiele czynników.

Spośród wszystkich przyczyn zgonów mężczyzn 86% można przypisać chorobom niezakaźnym i urazom, jak: choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i choroby układu oddechowego. Urazy są drugą najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów mężczyzn i główną przyczyną zgonów chłopców w wieku 5-19 lat w Europie. Na uwagę zasługuje też fakt, że mężczyźni, w porównaniu z kobietami, rzadziej chodzą do lekarza i konsekwentnie zgłaszają mniej niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych. Mężczyźni ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych wykazują niezdrowe praktyki palenia, niezdrowe wzorce żywieniowe, wyższy poziom spożycia alkoholu oraz wyższy wskaźnik urazów i przemocy interpersonalnej niż kobiety. Ryzykowne zachowania mężczyzn i niedostateczne korzystanie z usług zdrowotnych w wielu krajach są spójnie powiązane z czynnikami społeczno-ekonomicznymi.

W Polsce umieralność jest zróżnicowana w zależności od płci i wieku. Według danych z GUS, począwszy od najmłodszych grup wieku ludności, widoczna jest nadumieralność mężczyzn, tj. współczynniki zgonów dla mężczyzn są wyższe niż dla kobiet. W najmłodszej grupie wieku (0-4 lata) dysproporcje w wielkości współczynników są jeszcze niewielkie (ok. 92 zgonów chłopców i ok. 75 zgonów dziewczynek na 100 tys. ludności danej płci), ale w grupie wieku około 20–44 lata stają się 3-krotnie wyższe dla mężczyzn, w tym w grupie 25–29 lat dysproporcja zwiększa się 3,5 krotnie (117 do 34).

Różnice w przeciętnej długości życia w podziale na płeć są bardzo widoczne. Dane w skali całego kraju pokazują, że dla mężczyzn ta wartość wynosi 71,8 lat, natomiast dla kobiet 79,7 lat. Warto także wskazać najczęstsze przyczyny zgonów wśród mężczyzn. GUS podaje, że w 2021 roku najczęstszymi przyczynami zgonów mężczyzn były:

  • choroby układu krążenia
  • nowotwory,
  • COVID-19,
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej,
  • choroby układu oddechowego,
  • zewnętrzne przyczyny zgonów,
  • choroby układu trawiennego.

Większość chorób z poszczególnych grup przyczyn zgonów (np. choroba niedokrwienna serca, alkoholowa choroba wątroby, nowotwory) wynika jednak z zaniedbań w stylu życia, który w aż ok. 55% wpływa na stan naszego zdrowia. Warto zauważyć, że świadomość dotycząca zdrowia czy też badań profilaktycznych, z roku na rok jest coraz większa. Jednak z uwagi na charakterystykę najczęstszych przyczyn zgonów czas gra tutaj główną rolę. Dlatego zwrócenie uwagi na ten temat jest bardzo ważne. Istotne znaczenie, w przypadku np. chorób nowotworowych ma wczesna diagnoza. Warto zatem nie dopuszczać do zaniedbań w podejściu do własnego zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dot. wskazówek jak dbać o własne zdrowie.