null

Jeśli masz ucisk klatki piersiowej...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Masz ucisk klatki piersiowej i ostry ból zamostkowy, a nie wiesz czy masz prawidłowo opłacone składki zdrowotne i czy możesz wezwać pogotowie ratunkowe?

Tak masz prawo wezwać pogotowie ratunkowe w tej sytuacji. Z art. 7 ust.1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r., poz. 1876 z póz.zm.) wynika, że pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia bez względu czy jest ubezpieczony.