null

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
08.12.2022 09:00 - 09.12.2022 15:00
Centrum Dydaktyczne WUM, , Aula B, Księcia Trojdena 2A
Panorama Warszawy, na pierwszym planie bloki, drzewa, w tle centrum miasta, Pałac Kultury i Nauki, wieżowce, dzień, lato.
Panorama Warszawy | Autor: Warszawska Organizacja Turystyczna

Dziewiąty Kongres Zdrowia Publicznego będzie w całości poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce. Rzeczywistość ostatnich trzech lat skłania do analizy sytuacji, w jakiej znajduje się system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, że niektóre rozwiązania – dotąd niemożliwe do wdrożenia – stały się realne.

W debatach z udziałem ekspertów chcemy poruszyć kwestie związane z kryzysem uchodźczym oraz związanym z nim nadzorem epidemiologicznym, zadaniami lekarza POZ, nowymi rozwiązaniami w obszarze e-zdrowia, prawem farmaceutycznym, profilaktyką pierwotną oraz rolą opieki farmaceutycznej w systemie ochrony zdrowia. Nie zabraknie też dyskusji nt. chorób cywilizacyjnych (kardiologia, onkologia, diabetologia), wpływu pandemii na zdrowie populacji, długu zdrowotnego, nowych wyzwań terapeutycznych oraz komunikacji w zdrowiu publicznym.

W programie przewidujemy sesje:

 • Kryzys uchodźczy – wpływ na stan zdrowia populacji, dostosowanie systemu do nowej grupy pacjentów
 • Opieka farmaceutyczna – jak wykorzystać potencjał aptek i farmaceutów na rzecz usprawnienia systemu opieki zdrowotnej
 • Choroby cywilizacyjne – nowe wyzwania terapeutyczne i organizacyjne jako efekt wzrostu liczby pacjentów Innowacyjne, personalizowane terapie - szansą dla pacjentów onkologicznych
 • Profilaktyka pierwotna – bezpieczeństwo, stabilność finansowania oraz dostęp do szczepień ochronnych
 • Psychiatria i neurologia – wyzwania terapeutyczne i społeczne
 • Komunikacja w zdrowiu publicznym – jak skutecznie edukować i motywować do zachowań prozdrowotnych?

Podczas drugiego dnia Kongresu Zdrowia Publicznego 2022 (9 grudnia) przeprowadzona zostanie sesja naukowa. Naukowcy, studenci oraz doktoranci będą mieć możliwość przedstawienia wyników swoich prac podczas wystąpień ustnych lub sesji plakatowej. Uczestnikiem sesji może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym. Doniesienia zjazdowe zostaną opublikowane w książce abstraktów wydanej przez Instytut Ochrony Zdrowia.

W ramach Kongresu planowane jest przeprowadzenie pięciu tematycznych sesji naukowych w formie wystąpień ustnych:

 • Choroby cywilizacyjne
 • Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy
 • Zdrowie psychiczne i uzależnienia
 • Zawody medyczne – wypalenie zawodowe, jakość życia, nowe kompetencje
 • Zdrowie publiczne w 2022 r. – bieżące wyzwania i perspektywy

Całość wydarzenia będzie transmitowana w serwisie informacyjnym www.medexpress.pl oraz na stronie www.zdrowiepubliczne.org

Program Kongresu: KZP_2022_Program_v6.pdf (zdrowiepubliczne.org)