null

Kamień węgielny na rozbudowę Szpitala Bielańskiego wmurowany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wmurowuje kamień węgielny

<p>Inwestycja, której koszt łącznie z wyposażeniem wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta, a zakończenie prac planujemy w 2023 r. W wyniku rozbudowy i modernizacji placówki, powstanie skrzydło szpitala o powierzchni blisko 10 tys. m².</p>

Inwestycja, której koszt łącznie z wyposażeniem wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta, a zakończenie prac planujemy w 2023 r. W wyniku rozbudowy i modernizacji placówki, powstanie skrzydło szpitala o powierzchni blisko 10 tys. m².

– Ostatnie miesiące szczególnie dobitnie pokazały, jak ważną rolę w naszym życiu pełni służba zdrowia. Nowoczesne szpitale, wysokiej klasy sprzęt medyczny i profesjonalna opieka – to są faktyczne działania, które podejmujemy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje:
– Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego to wyczekiwana inwestycja, której koszty w całości sfinansuje miasto. Pod koniec czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który natychmiast przystąpił do prac budowlanych. Ich zakończenie zostało zaplanowane za trzy lata.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia podkreśla, że projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego został stworzony z udziałem personelu medycznego placówki i uwzględnia realne potrzeby pacjentów, jak i służb medycznych. – Co istotne, prace budowlane nie wpłyną na funkcjonowanie placówki – wszyscy pacjenci będą mieli zapewnioną ciągłość opieki medycznej i bezpieczeństwo podczas leczenia – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.

– Na przestrzeni 60 lat istnienia placówka nieustannie przechodziła zmiany, by sprostać kolejnym wyzwaniom. Ten rok jest ich pełen, dlatego tak ważne jest, by służba zdrowia była odpowiednio dofinansowana – mówi Ewa Malinowska–Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Szpital Bielański to jeden z największych szpitali samorządowych w Polsce, w którym znajduje się ponad 560 łóżek dla pacjentów. Dzięki nowopowstałemu skrzydłu, będzie on również jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych – dodaje przewodnicząca.

Jak zmieni się szpital po rozbudowie

Prezydent Rafał Trzaskowski: – Dzięki dobudowaniu nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni blisko 10 tys. m², szpital rozszerzy swoją działalność – wśród projektowanych oddziałów znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią i oddziałem pooperacyjnym oraz oddział rehabilitacji.

Do dobudowanego skrzydła zostaną przeniesione oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią i oddziałem dziennym) oraz laboratorium. Dzięki łącznikowi z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, nowopowstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych. 

Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt z zakresu ochrony zdrowia realizowany w całości w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu 3D, powstający zgodnie z zasadami BIM - Building Information Modeling. Ten innowacyjny sposób projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją umożliwia na każdym etapie budowy dostęp do cyfrowego modelu 3D obiektu z użyciem platformy komunikacyjnej, co pozwala na sprawne zarządzanie realizacją inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Wsparcie miasta dla Szpitala Bielańskiego w czasie epidemii

Mimo że Szpital Bielański nie jest placówką jednoimienną, na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego są tu leczeni pacjenci zakażeni koronawirusem – obecnie to około 100 osób.

– Aby wesprzeć szpital w walce z koronawirusem, w ostatnim czasie zakupiliśmy trzy specjalne kontenery medyczne, który zostały uruchomione z początkiem listopada przed wejściem do SOR. Dzięki temu powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów, które służą do izolacji osób podejrzanych o zakażenie COVID-19 – informuje wiceprezydent Kaznowska.

W ramach zadania przygotowano również jeden kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta.

Do Szpitala Bielańskiego trafiły również sprzęt medyczny, w tym dziesięć kompletnych stanowisk OiT oraz środki ochrony indywidulanej, które miasto zakupiło w ramach przygotowań do walki z pandemią.

Wiceprezydent Kaznowska dodaje: – W dobie epidemii miasto przekazało również fundusze na modernizację budynku patomorfologii i dźwigu, remonty głównego węzła cieplnego i istniejącego podjazdu w przychodni przyszpitalnej oraz dostosowanie wybranych pomieszczeń szpitala do przyjęcia pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Na zakup aparatury medycznej do szpitala tylko w 2020 r. Warszawa przeznaczyła ponad 3,2 mln zł, w tym m.in. zakupiono dwa aparaty RTG, aparaty USG, kardiomonitory, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.

60-lecie Szpitala Bielańskiego

W tym roku Szpital Bielański obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. – Od początku działalności pracują tu najwyższej klasy specjaliści, lekarze, personel pielęgniarski, pomocniczy, pracownicy administracji. Z powodu epidemii nie odbędą się żadne uroczystości jubileuszowe związane z rocznicą uruchomienia placówki, dlatego - korzystając z okazji - dziękuję wszystkim pracownikom szpitala za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, za poświęcenie, które właśnie teraz zostało poddane tak trudnemu testowi – mówi prezydent Trzaskowski.

Szpital Bielański został oddany do użytku 19 grudnia 1960 r. Lokalizację dla powstania placówki wybrał i zatwierdził dr Aleksander Pachno (1912-1971), pierwszy w powojennej Warszawie kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia (1948-1956), a następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (1956-1961). Budowa kompleksu szpitalnego w kształcie litery H, którego kubatura wynosiła około 160 tys. m³, trwała blisko 10 lat.

Pod koniec 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię księdza Jerzego Popiełuszki, a przy wejściu głównym do budynku została wmurowana tablica pamiątkowa z popiersiem patrona.

W 2012 r. placówka była zapleczem medycznym podczas zorganizowanych w Warszawie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W ostatnich latach z budżetu Warszawy łącznie przekazano szpitalowi dotacje w wysokości blisko 40 mln zł, dzięki którym m.in. zmodernizowano oddziały: chirurgii naczyniowej, wewnętrzny, neurochirurgii, ginekologii i położnictwa, urologiczny, a także wykonano remont pomieszczeń SOR.