null

Informacja dotycząca wirusa SARS-CoV-2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana.

  1. Okres wylęgania wirusa może trwać 14 dni, nawet do 21. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.
  2. Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.
  3. Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.
  4. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej oraz Włoch: w przypadku zaobserwowania objawów takich jak temperatura ciała > 380C, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, należy bezwłocznie powiadomić PSSE w m.st. Warszawie oraz Szpital Zakaźny.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem: 800-190-590 - czynna całą dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii dwa numery telefonów: 223-107-936; 223-107-904, czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.15-15.15 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl.

Ponadto na terenie Warszawy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym w niedzielę i święta) infolinia Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (KOOZ) pod numerem: 22 443 77 77.

Osoby dyżurujące na stanowisku KOOZ udzielają telefonicznie informacji na temat:

  • zasad postępowania w sytuacji zaistnienia określonego problemu zdrowotnego,
  • miejsc udzielania adekwatnego do potrzeb świadczenia zdrowotnego na obszarze m.st. Warszawy.

Osoby dyżurujące w KOOZ również zostały poinformowane o komunikatach GIS.