null

Finał obchodów XIV Ogólnopolskiego Dnia Szczepień

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ręce trzymające strzykawkę i ampułkę

21 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-16:00 odbędzie się e-konferencja nt. „Szczepienia ochronne - obecne wyzwania”, która jest podsumowaniem Ogólnopolskiego Dnia Szczepień.

Inicjatywa obchodów powstała dzięki współpracy towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Głównym celem konferencji jest promowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ich stosowania.

Dlaczego warto się szczepić?

  • Szczepionki są bezpieczne! Szczepionki są najbardziej przebadanymi preparatami na świecie. Na każdym etapie produkcji, dystrybucji i wykorzystania poddawane są badaniom w celu potwierdzenie spełnienia norm jakościowych. Dzięki temu szczepienia są najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed niebezpiecznymi chorobami.
  • Szczepienie podnosi odporność! Szczepienie ma za zadanie pobudzić naturalny mechanizm obronny organizmu. Poprzez stymulację układu immunologicznego uzyskujemy odporność przeciwko chorobom, przed którymi zostaliśmy zaszczepieni.
  • Szczepienie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań po chorobie! Szczepionki wzmacniają układ odpornościowy człowieka, wyposażając jego organizm w narzędzie w postaci przeciwciał, które nie pozwalają wirusowi czy bakterii rozwijać się w niekontrolowany sposób.
  • Szczepienia chronią całe społeczeństwo, tworzy się tzw. odporność zbiorowiskowa! Szczepienie utrudnia wirusom czy też bakteriom rozprzestrzenianie się wśród ludzi. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym skuteczniejsze będzie oddziaływanie szczepionek.

Więcej informacji o konferencji „Szczepienia ochronne – obecne wyzwania”.