null

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują swoją krew osobom potrzebującym.

Rok 1958 uznawany jest jako początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w tym okresie skupiała się wokół zagadnień promocji krwiodawstwa i rekrutacji dawców.

Wiele uwagi Polski Czerwony Krzyż poświęcił akcji uświadamiania braku szkodliwości oddawania krwi. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki, referaty i wykłady.

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22–26 listopada. Wg danych GUS w Polsce w 2022 r. ponad 622 tys. osób oddało krew, a wśród nich ponad 621 tys. stanowili Honorowi Dawcy Krwi. Aby stać się Zasłużonym Honorowym Dawcą mężczyzna musi oddać, co najmniej 6 litrów krwi, a kobieta co najmniej 5 litrów krwi.

Krew jest niezastąpionym lekiem ratującym zdrowie i życie, którego nie można wyprodukować. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz dzielenie się wiedzą w tym zakresie, przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej oraz znacznego powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi.

Szczegółowe informacje o Krwiodawstwie dostępne są na stronie PCK

 

 

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/nck/promuj-idee-honorowego-krwiodawstwa

https://pck.pl/22-26-listopada-dni-honorowego-krwiodawstwa-pck/