null

Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 została przeznaczona do obciążenia w trybie bezprzetargowym prawem nieodpłatnego użytkowania na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 1703/2022

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z 18.11.2022 r.

 

W Y K A Z  NR 3/2022

 

Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 została przeznaczona do obciążenia w trybie bezprzetargowym prawem nieodpłatnego użytkowania na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) oraz uchwały Nr LXIII/2052/2022 Rady miasta stołecznego Warszawy z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. J. Strusia 11 na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer.

 

Adres nieruchomości: Warszawa, ul. J. Strusia 11
Oznaczenie według księgi wieczystej: WA6M/00277354/7
Oznaczenie według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 74, obręb 3-07-31
Powierzchnia nieruchomości: 1160,0  m2
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem o funkcji: budynki mieszkalne, o powierzchni zabudowy 143,0 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Obecnie nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski cz.I . Nieruchomość obecnie znajduje się w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Planowane jest przeznaczenie nieruchomości na cele statutowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
Wysokość opłat z tytułu użytkowania: Nieodpłatnie
Informacje o przeznaczeniu oddania w użytkowanie: Na czas nieokreślony

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap