null

Nieruchomości do wynajęcia – ul. Saska 61 i ul. Ostrołęcka 4 – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Południe informuje, że w Warszawie przy ul. Saskiej 61 jest do wynajęcia część placu o powierzchni 10 m2, natomiast przy ul. Ostrołęckiej 4 do wynajęcia jest powierzchnia 6,94 m2 do 0,062 m2 część holu na parterze oraz miejsce pod tablicę informacyjną (niepodświetlaną) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 633 ze zm.). Szczegóły dotyczące najmu w załącznikach.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap