null

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie. Dłoń lekarza w niebieskiej rękawiczce oparta o biały blat, na którą wysypywane są tabletki z opakowania. Wieczko do opakowania leży obok dłoni na blacie.

Czym grozi niewłaściwe stosowanie antybiotyków? Czy antybiotyki leczą choroby wirusowe? Jak niebezpieczne może być samoleczenie antybiotykami? Celem ustanowienia Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach jest nie tylko odpowiedź na powyższe pytania, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiot

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony dnia 18 listopada na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, natomiast Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach przez Światową Organizację Zdrowia i przypada na dni 18-24 listopada. W Polsce to wydarzenie nadzorowane jest przez Narodowy Instytut Leków oraz wszelkie informacje na ten temat są prezentowane na dedykowanej wydarzeniu stronie.

Problem oporności

Powody dla których oporność na antybiotyki wzrasta:

  • Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii, a także w wielu krajach w hodowli zwierząt, to główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności. Przyczynia się do tego nieracjonalne przepisywanie antybiotyków jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów, w tym przyjmowanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach czasu, zbyt krótko i niezgodnie z zaleceniami lekarza. Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych, zależy od rozsądnego ich stosowania.
  • Brak dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i środków do dezynfekcji oraz brak kontroli zakażeń sprzyja rozprzestrzenianiu się zakażeń lekoopornych.
  • Nadużywanie antybiotyków podczas pandemii COVID-19 może prowadzić do przyspieszenia pojawiania się i rozprzestrzeniania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa SARS-CoV-2, a nie przez bakterie. Antybiotyki mogą być stosowane w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia bakteryjnego.

Okazuje się, że w europejskich szpitalach stale występującym problemem są bakterie oporne na antybiotyki. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA), opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile. W szpitalach stanowi to wysokie zagrożenie dla pacjentów i może prowadzić do:

  • Wzrostu zachorowalności i śmiertelności,
  • Wydłużeniu hospitalizacji,
  • Opóźnienia włączenia właściwej terapii antybiotykowej – gorsze wyniki leczenia.

Mając na uwadze powyższe na całym świecie organizowane są wydarzenia kierowane do społeczeństwa oraz specjalistów medycznych, propagujących wiedzę na temat racjonalnego stosowania antybiotyków.

Załączniki: