null

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy informuje o ogłoszeniu konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025 oraz powołaniu Komisji konkursowej do wyboru ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu mogą Państwo znaleźć w zarządzeniu nr 1639/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 31 października 2022 r.

Termin składania ofert w konkursie na realizację ww. programu upływa w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 16:00.