null

Szczepienia przeciw grypie dla osób bezdomnych – rozstrzygnięcie konkursu ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w kryzysie bezdomności

Na podstawie zarządzenia nr 1189/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 18 lipca 2022 r. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę ogłasza wyniki przedmiotowego konkursu ofert.

Na realizatorów programu zostali wybrani następujący oferenci:

L.p.

Nazwa oferenta

Adres

1.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. Strusia 4/8

(04-564 Warszawa)

Przewodnicząca Komisji konkursowej

Ewa Maleszyk