null

Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.09.2022 - 23.09.2022
dłonie grupy ludzi

W 2017 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła dzień 23 września dniem języków migowych w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień komunikują się wieloma językami migowymi.

Na świecie żyje prawie 72 miliony osób niesłyszących, którzy komunikują się w ponad 300 różnych językach migowych! Języki migowe są więc pełnoprawnymi językami naturalnymi, strukturalnie odrębnymi od języków mówionych. Każdy język migowy opiera się na swoim własnym słownictwie oraz systemie gramatycznym. Na zasób pojęć migowych składają się znaki ideograficzne (zwane migami), które czasem są odpowiednikiem krótkich zwrotów w języku mówionym. Liczba znaków migowych w różnych rozwiniętych językach waha się od około 5 do 15 tysięcy.

Język migowy umożliwia ludziom wyrażanie siebie, porozumiewanie się z innymi osobami oraz uczestniczenie we wszystkich aspektach życia ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Jest on niezbędny także dla zapewnienia dostępu do informacji i usług, m.in. podczas nagłych przypadków.