null

12 października Światowy Dzień Reumatyzmu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
12.10.2022 - 12.10.2022
Zdjęcie. Dłonie dotykające kolana, badanie lekarskie

Obchodzony jest na świecie od 1996 roku z inicjatywy Międzynarodowej organizacji zrzeszającej chorych na schorzenia reumatyczne w celu podniesienia świadomości społeczeństwa o chorobach reumatycznych, które zbyt późno rozpoznane i niewłaściwie leczone prowadzą do postępującej niepełnosprawności, powikłań wielonarządowych, a w konsekwencji kalectwa.

W tym dniu warto pamiętać o tym, że choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Choroby reumatyczne są chorobami nieuleczalnymi dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia, aby zatrzymać rozwój choroby i tym samym nie dopuścić do niepełnosprawności i ograniczenia aktywności życiowej. Ich etiologia nie jest w pełni poznana, dlatego nie można wdrożyć skutecznej profilaktyki. Należy zatem zadbać o czynniki środowiskowe m in.:

  • ograniczyć palenie,
  • zapobiegać infekcjom,
  • zwalczać nadwagę

oraz nie lekceważyć objawów takich jak: nieurazowe bóle stawów, obrzęki stawów, uczucie sztywności, ograniczenia przy wykonywaniu ruchów. Takie objawy powinny skłonić nas do bezwzględnego zgłoszenia się do lekarza. Kluczowe znaczenie ma wczesna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Warto także podkreślić, że wbrew powszechnie panującym stereotypom, choroby reumatyczne to nie tylko dolegliwości wieku starczego. To ogromna liczba chorób, które dotykają także dzieci, młodzież oraz osoby w wieku produkcyjnym.

Corocznie obchody Światowego Dnia Reumatyzmu organizowane są przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Z tej okazji na terenie Instytutu zorganizowana zostanie Konferencja, promująca wiedzę na temat schorzeń reumatycznych.